Το 2004 στο πλαίσιο της προώθησης της καλλιέργειας των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στο Ν. Κοζάνης, ξεκίνησε η πρώτη προσπάθεια καλλιέργειας των ρόδων από μια ομάδα παραγωγών του Βοΐου .

Τα πρώτα φυτά που φυτεύτηκαν το 2004 εισήχθησαν από τη Βουλγαρία. Το 2006 συγκομίσθηκε η πρώτη σοδειά και το 2009 έγινε για πρώτη φορά απόσταξη σε εμπορική κλίμακα με αποστακτήρα υψηλής τεχνολογίας.

Προϊόντα του συνεταιρισμού από τα ρόδα, μέχρι στιγμής, είναι το ροδέλαιο, το ροδόνερο και το γλυκό του κουταλιού.

Ο συνεταιρισμός σήμερα απαριθμεί 15 μέλη ενώ η καλλιέργεια των ρόδων επεκτείνεται πλέον σε όλο το Ν. Κοζάνης σε μια έκταση 100 στρεμμάτων περίπου, (τα περισσότερα στην περιοχή του Βοΐου).

Στόχοι του συνεταιρισμού για την επόμενη πενταετία είναι η επέκταση της ροδοκαλλιέργειας σε έκταση άνω των τριών χιλιάδων στρεμμάτων, αλλά και άλλων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών σε ολόκληρο το Ν. Κοζάνης.